T: 29455304

No 2009. gada kluba  vadītājs A. Rumbergs ieviesa skaistu tradīciju-“Mazo Zemnieku kausu”, kas pulcina lielākos apkārtnes zemniekus, kā arī kluba draugus uz pasākumu, kas ietver sacensības, dzinējmedības , mājražojumu degustāciju un izsoli .Tā ir iespēja noskaidrot trāpīgākos zemniekus un zemju īpašniekus šautuvē un teikt paldies par sadarbību un atbalstu. Rīts tiek pavadīts šautuvē, bet pēc siltas pusdienu maltītes visi dodas uz mežu medībās. Pēc medībām (veiksmes gadījumā) notiek medījuma apstrāde, mājražojumu degustācija, speciāla maltīte un izsole, kuras laikā iespējams savā īpašumā iegūt meža gaļas cienastus un citus gardumus. Izsolē iegūtie līdzekļi tiek novirzīti dažādiem mērķiem-atkarībā no konkrētā gada aktualitātēm. 2019.gadā pasākumam “Mazais Zemnieku kauss” pagāja pirmā desmitgade. Speciāli šim notikumam J.Ķibermanis bija noorganizējis salūtu. Paldies visām iesaistītajām pusēm, kas ticējuši, iesaistījušies un palīdzējuši šim notikumam kļūt par neatņemamu kluba tradīciju!